Home page   News Guideline

Guideline

16/09/2021 09:46

Incoterms 2020

Incoterms là các quy tắc được công nhận rộng rãi. Incoterms hướng dẫn người mua và người bán khi lập và hoàn thành hợp đồng vận chuyển hàng hóa. Một nghiên cứu kỹ lưỡng về Incoterms 2020 sẽ tạo ra điều kiện thuận lợi hơn cho các điều khoản thương mại. Incoterms 2020 cho phép nhà sản xuất và người mua mở ra ...


 
22/07/2020 14:49

Packaging Guidelines

Search on :